Päiväntiima Torsdag 12/5 2011

Varför träbåtar?

Hos Föreningen Allmogebåtar i Luleå finns båtar av alla slag. Föreningen bygger träbåtar från grunden - för att lära sig hantverket och bevara träbåtskulturen.

Bengt Söderfalk täcker en båt som senare skall rustas upp: