Päivän päälimäiset 19/5 2011

Förskolans dag firades runt om i landet.

Esikoulun päivä vietethiin ympäri maan.

Greenpeace blockerar potatislager i Vojakkala.

Greenpeace saartaa GMO pottulaakeria Vojakkalassa.

Dvärgbandmask ingen fara för människor enligt Livsmedelsverket.

Heisimato ei ole varallinen ihmisille sanno ruottin Livsmedelsverket.