Päiväntiima Måndag 23/5

Räddar språket med hjälp av teater och musik

Övertorneå kommun har en egen språkambassadör; Sari Oja. Hon har under året lett olika språkprojekt med skolbarnen i kommunen.

Nu har hon med hjälp Irene Muskos producerat tre olika teater ooch musik föreställningar, särskolan, lågstadiet och gymnasiet medverkar med varsin uppsättning. Särskolans föreställning heter "Älven" och är ett samarbete med finska Ylitornios särskola.

Lågstadieeleverna från klass två har gjort en musikföreställning de kallar för "Populärmusik från Matarengi" och tre flickor från gymnasiet har skrivit och spelar en egen teateruppsättning som heter "Tusen vänner-Rohki hyä homma". Pjäsen handlar om ungdomars sätt att förhålla sig till alla nya media som leder till ett nytt sätt att umgås.