Tykkäävät että kannattee oppia meänkieltä

7:59 min

Lovisa Wanhatalo ja hänen veli Samuel Wanhatalo on alkanu lukhen meänkieltä kielivalinnaksi koulussa. Lovisa mennee kaheksassa luokassa talonkylänkoulussa Korpilombolossa ja hänen veli kuuessa luokassa. Kielivalinnaksi heän koulussa mennee väljätä engelskaa, saksaa, spanskaa, suomea elikkä meänkieltä. Lovisa uskoo että hällä tullee olhen enempi hyötyä meänkielestä ko muista kielistä ko hän esimerkiksi tullee hakemhan työtä meänperällä.

-   Jos mie asuun ja olen töissä täälä niin tulen käsittämhän mitä kaikki kylällä sannoo, nehän praativa aivan meänkieltä, sannoo Lovisa.