Päiväntiima 11.10.19.

Päivän päälimäiset 19/10

3:28 min

-EU-komisuuni ehottaa suuria satsauksia Ruottin infrastryktyyhriin, tähän kuulu kansa Norrbottniarautatie/Eu kommissionen föreslår stora satsningar på infrastrukturen.

-Mettähallituksela ei ole vara suojata mettiä/Skogsvårdstyrelsen har ej råd att skydda skog

-Moskeet rakenethaan Luulajhaan ja Jukkasjärvfheen/Moskeer till Luleå och Jukkasjärvi

-S-puoluen puhheenjohtaja Håkan Juholt tullee Kiruhnaan perjantaina pyythään synnit antheeksi/Håkan Juholt kommer till Kiruna på fredag