Päiväntiima 11.10.20.

Päivän päälimäiset 20/10

3:06 min

-LKAB teki voittoa 4,76 miljaartia kruunua kolmen viimisen kuukauen aikana/Lkab gick med vinst 4.76 miljarder kronor under juli, augusti och september.

-Outokumpu sannoo irti 1300 työntekiä, näistä 200 Torniossa ja 500 Ruottissa/Outokumpu säger upp 1300 anställda, varav 200 i Torneå och 500 i Sverige.

-Met elämä aina pitemphään Ruottissa. Miehitten elinikä on lissäintyny 2 vuela ja vaimoitten 1,5 vuoela/Männens medellivslängd har ökat i Sverige med 2 år och kvinnornas med 1,5