Sokkeri vaaralisempi ko rasva syämele

Sokkeri näyttää uuen terhveystutkimuksen mukhaan olevan vaaralisempi ko mitä rasva syämele. 4 301 ihmistä on tutkittu Ruottissa ja on huomithiin ette net jokka kuulut ryhmään jolla olit huonoimat veri-rasvat söit kans enempi sokkeria ko muut. Tämä tulos on yllättänny tutkijoita. Tähän saakkaa lääkärit on käskenheet syä vähempi rasvaa jos halvaa välttää syänsaihrauksia.

Jari Havela, lääkäri Mataringin siukkatuvala, sannoo ette net jokka syävä paljon sokkeria kans sen matkassa syövä paljon muuta terhveyele huonoa joka nostaa verirasvoja.