Päivän päälimäiset 20/2 2013

-LKAB potkii 20 työläistä työaikafyskin takia / LKAB sparkar anställda på grund av arbetstidsfusk

LKAB kirjottaa näin:"LKAB har idag varslat 20 medarbetare i Kirunagruvan om avsked på grund av felaktig tidsrapportering. Företaget har genom att kartlägga tidrapporterna funnit att de inblandade systematiskt och under längre tid rapporterat felaktiga arbetstider i sina tidrapporter och varslar därför idag om avsked. De felaktiga tidrapporterna har lett till omfattande felaktiga löneutbetalningar och arbetstagarna har därmed fått för mycket i lön. Missbruket av tidsrapporteringen medför även att förtroendet för medarbetarna är helt förbrukat.De 20 som berörs har arbetat med utbyggnad av el, vatten och ventilation under jord. På helger då arbetsledningen inte funnits på plats har de i skiftlag om sju personer turats om att låta en person registrera övertid för samtliga. LKAB:s utredning visar att arbetsledningen inte har känt till fusket.­­­­– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade. Det har varit ett välplanerat agerande, men vår kartläggning visar att detta är ett unikt fall inom LKAB, säger Grete Solvang-Stoltz, personaldirektör på LKAB. Efter varsel om avsked har facket en vecka på sig att begära överläggningar."

- Luulaja, Piitteo, Pajala ja Kiruna kasvavat- Haaparanta menettää / Luleå, Piteå, Pajala och Kiruna växer - Haparanda tappar

- Maakeräjät alkavat steriliseeraahmaan / Landstinget börjar sterilisera

- Likavesi menny Kilpisjärhveen / Avloppsvatten läcker ut i Kilipisjärvi

- Ryssäläiset ostavat aina vain enempi Suomessa / Ryssarna köper för allt mer i Finland

- Etelän linnut muuttava pohjosseen / Söderns fåglar flyttar norrut

bertil.isaksson@sr.se