Laulaa ja lukkee vanhuksille heän omala kielelä

5:43 min

Pansjunääri Terttu Waaranperä laulaa ja lukkee kirjoja vanhuksille suomenkielelä Lövbergan ja Enenin vanhuuskoissa Malmivaarassa ja Jellivaarassa. Se on tärkeä homma vanhuksille ja hälle ittele, hän meinaa. Toivo Kariketo assuu Lövbergan vanhuuskoila ja pittää sen hauskana ko Terttu tullee kokoamhan väkeä laulamhaan ja kuuntelemhaan kirjanlukemista.