Gränslöst

Neuvoja lyhysti semmosille jokka kohtaava lapsia jokka voivat syykisesti huonosti

Rapportista jonka BRIS (barnens rätt i samhället) on tehny - SE HELA MIG.

– Katto lasta kunnialla ja niinko aktöörinä omassa elämässä. Älä oleta ette vanheemat toimivat niinko normaalisti, vaikka se siltä näyttää.

– Muista ette turvalinen suhte on tärkeä. Rakena luottamusta, vaikka se ottaa aikaa. Jos näet ette lapsi ei voi hyvin, älä tyy vaikka lapsi vastaa ette kaikki on hyvin. Kysy vielä kerran.

– Uskala kysyä vaikka se on vaikeata. Niinko: "Ajattelekko paljon kuolemaa? Olekko yrittänyt tärvätä itteä eli yrittänyt tehjä ittemurhaa? "Jos lapsela ei ole tämmösiä ajatuksia niin niitä ajatuksia ei viekottele näköselle vaikka asiasta kyssyy.

– Älä kerro lapsen sölän takkaa asioita toisile ihmisille jos lapsi itte ei halvaa. Sen siihaan sie saatat selittää mistä lapsi saattaa saa apua, eli sitten mitä sie itte meinaat tehjä. Ja yritä saaja lapsen samhaan junhaan.

– Ja jos sinun häätyy tehjä jotaki jostako lapsi ei tykkää niin sano miksi sinun on pakko niin tehjä.

– Ole fleksiipeli lapsen kans. Jos hälla on helpompi komyniseerata preivin, sähköpostin, chatin eli sms:itten kautta niin seki on hyvä.