Päivän Päälimäiset 28/2 2013

4:16 min

Hopeamitalli Ruottile ja Tornionlaaksole vaimoitten stafetissa vm-hihoossa./ Silvermedalj till Sverige och Tornedalen i damernas stafett i Italien.

Net 20 LKAB:n kruuvamiestä jokka fyskasit aikaraportitten kansa, pittää jättää työn./De 20 LKAB-anställda som fuskat med tidrapporteringen säger upp sig.

Yks punti Itänorrbottenissa ei saa pittää elukoita jos vissit asiat hänen navetassa ei ole järjestetty visshiin aikhaan./En lantbrukare i Östra Norrbotten riskerar djurförbud om han inte åtgärdar vissa förhållanden vad gäller djurhållningen.

Norrmejeriier on menny 64,9 miljoonaa kruunua voitossa viimi vuona./Norrmejerier har gjort en vinst på 64,9 miljoner kronor för år 2012.

Northlannin osakheet/aktiet on saanheet vauhtia ja noussu yli 100 prusänttiä tällä viikola./ Northlandaktien har fått fart och stigit över 100 procent under den här veckan.

eva.kvist@sverigesradio.se