meänraatio 2015-09-09

Stora planer i en by som är knappt sju kilometer kort / Isot oon suunitelmat vaijaat seittemän kilometrin kylässä

19 min

En bro över till Finland och 1500 kvadratmeter för konst och hantverk och även mötesplats för alla. Stora är planerna i lilla byn Risudden och ritningarna väntar bara på startskottet för att konsthallen ska förverkligas.


Silta yli Suohmeen ja 1500 neliötä taitheele, käsityöle ja kohtauspaikka kaikile. Suuret oon suunitelmat pienessä kylässä Vittaniemessä ja piirustukset oottavat vain lähtölaukhausta taiehallin toteuttahmisseen.

lisa.wanhainen@sr.se