Fukten tvingar gamla att flytta / Kostheus pakottaa vanhaat siirtymhään

5:00 min

Problem med fukt - ett sjukt hus - tvingar Kiruna kommun att tömma äldreboendet Gläntan. Både personal och boende har blivit sjuka. Men innebär det också slutet för boendet, som varit avsett för meänkieli-, finsk- och samisktalande.


Prupleemia kostheuen kans - sairas talo - pakottaa Kierunan kunnan tyhjenthään vanhoittenkoin Gläntanin. Niin työläiset ko asukhaan oon sairastunheet. Mutta tarkottaakos tämä ette tämä meän- saamen- ja suomenkielinen laitos lopetethaan?

bertil.isaksson@sverigesradio.se