Meänraatio 2017-08-09

Språkprofessor söker sina rötter i Tornedalen / Kaksoiset hakeva heän juuria Tornionlaaksossa

6:40 min

Det var när släktingarna i Kiruna gick bort som tvillingarna Åsa och Ulla Abelin påbörjade sin forskarresa efter rötterna i Tornedalen, Teurajärvi i Pajala kommun. Ulla Abelin, som bor i Norrtälje utanför Stockholm, berättar att de blivit väl mottagna och känner att de har en tillhörighet i Tornedalen. Tvillingsystern Åsa Abelin, som är professor i lingvistik och språkforskare vid Göteborgs universitet, bestämde sig för att i samma veva studera språket som de hörde som barn men aldrig fick lära sig.


Ko sukulaiset Kirunassa menit pois niin kaksoissiskoila ei ollu ennään syitä ja paikkaa missä käyä kotiperälä. Het aloit sitte hakemhaan juuria Tornionlaakossa Teurajärvessä, Pajalan kunnassa. Ulla Abelin kertoo ette ihmiset kotiperälä autoit heitä ja sait heät tuntemhaan ette het kuuluvat sinne. Åsa Abelin oon kieliprufessori ja kielen tutkija Jöteporin ynivärsiteetilä ja päätti samala tutkia kieltä mikä oli osa heän lapsuuesta mutta mitä het koskhaan ei saanheet oppia.

eva.kvist@sverigesradio.se