Därför såg jag aldrig Vilho / Siksi en nähnyt Vilhoa koskhaan

29 min

I Hakkas, Ullatti, Nilivaara och Gällivare bodde och verkade Vilho Ollikainen. Som så många andra försörjde han sig på jobb i skogen, jordbruket och gruvan. Dessutom skrev han sånger och dikter. Men det är först nu, efter hans död, som hans skapande uppmärksammats. I programmet söker jag svar på frågan varför jag, och vi, aldrig märkte Vilho. Vad berättar det om oss? Och finns det en risk att det skapas en myt av en människa.


Vilho Ollikainen eli ja toimi Hakasessa, Jellivaarassa, Ullatissa ja Nilivaara. Niinku monet muut hään tuli toihmeen töistä mettässä, maanpruukissa ja kruuvassa. Sen lisäksi hään kirjotti lauluja ja runoja. Mutta vasta nyt, jälkhiin hänen kuolman, tämä luova työ oon nostettu näköselle. Mie kysyn ohjelmassa miksi mie, ja met, emmä huomanheet Vilhoa. Ja mitä se kertoo meistä? Ja onko riski ette tehjään myytti ihmisestä.

bertil.isaksson@sverigesradio.se