Naturmorgon 3 februari: Så ska de hotade spettarna räddas

I lördags sände Naturmorgon direkt från Nordens Ark, djurparken norr om Lysekil, där man specialiserat sig på utrotningshotade djur. Djurinspektören Christer Larsson berättade bl a om försöken att rädda den vitryggiga hackspetten. Trots att ingen vild fågel häckade i Sverige förra året har man ingalunda tappat modet, utan uppfödningsprogrammet fortsätter som planerat. Herpetologen Claes Andrén berättade om de grönfläckiga paddorna som har haft svårt att falla i vinterdvala p g a den milda vintern. Han kunde också avslöja att det ormskinn som Naturmorgons lyssnare Gunvor von Schantz hittade i sitt bibliotek, härrörde från en vanlig snok. Vi ställde också frågan om djur har personlighet? Och i så fall hur påverkar det deras chanser att få ett långt och spännande liv?  En av våra reportrar besökte en vindpinad, ogästvänlig plats som trots det faktiskt ger en och annan art en chans. Vi berättade också om Snödrottningen, en ovanligt imponerande orkidé - som växte på en betydligt mer skyddad plats, nämligen i ett tropiskt växthus. Programledare i lördagens Naturmorgon var Anders Börjeson och fältreporter Lasse Willén.

Här kan du läsa mer om vitryggiga hackspetten och hotet mot världens groddjur.

I programmet diskuterade vi bl a med Christer Larsson på Nordens Ark om huruvida det verkligen är någon idé att satsa stora pengar på att föda upp och plantera ut vitryggiga hackspettar, om den miljö de hamnar i ändå är olämplig. Christer menade att man måste se långsiktigt på projektet (som f ö drivs i samarbete med Svenska naturskyddsföreningen). Även Projekt Pilgrimsfalk och de olika projekten för att rädda berguven hade många och långa år med svåra motgångar. Ändå har projekten så småningom burit frukt och både falken och uven är numera ”säkrade”. Det är sant att den vitryggiga hackspetten ställer mycket speciella krav på sin miljö. Men parallellt med uppfödningen pågår arbete på att säkerställa biotoper som den ska kunna trivas i. Så enligt Christer Larsson måste man helt enkelt ha uthållighet och tålamod!

Herpetologen professor Claes Andrén berättade angående groddjuren att forskarna på senare tid börjat ana bakgrunden till att så många amfibier världen över minskat i antal. Man tror att omkring en tredjedel av världens alla groddjur är akut hotade och ytterligare en tredjedel har en negativ trend. En orsak kanske står att finna i klimatförändringarna. Många av dessa groddjur lever i tropiska molnskogar. De senaste åren har klimatet där varit ständigt fuktigt, i stället för att som tidigare variera. Det gör groddjurens hud känsligare för svampangrepp. På en konferens i Tyskland i höstas kunde detta visas mycket tydligt - t o m så att forskarna kan förutsäga i vilka områden grodorna kommer att drabbas.

Lasse Willén