Lejon i Nigeria och gökotta i Dalarna

Lördagen den 12 maj firade Naturmorgon gökotta! Nyanlända flyttfåglar hälsades välkomna av fältreportern Maud Granberg och hennes gäst ornitologen Urban Grenmyr i Dalarna. På begäran från en lyssnare tog vi pulsen på vattensalamandrarna - både den större och den mindre - med hjälp av biologen Sara Öhmark.  Vi hade också besökt Yankari, Nigerias största nationalpark, och en av de få platser i Västafrika där man fortfarande kan träffa på lejonet. Lejonforskaren Talatu Tende (bilden) berättade om sitt arbete, där hon bl a med hjälp av DNA-tester av lejonens spillning försöker uppskatta beståndet och lejonens släktskapsförhållanden. I programmet besvarade vi vidare en hel del lyssnarfrågor - om aurorafjärilen bl.a. Och så porträtterade vi den lilla och ganska okända näckmossan. Programledare var Anders Börjeson.

Nästa vecka står 300-åringen Carl von Linné i centrum i Naturmorgon, och vi sänder direkt från hans födelseort Råshult i Småland. Vi presenterar några av alla de böcker om Linné som kommit ut på sistone och bjuder också på ett reportage från Linnean Society i London - och bläddrar i Linnés originalanteckningar från den lappländska resan!

Vill du veta vilken musik som spelades i Naturmorgon?

Visa till min vän -  Åsa Fång

Farewell Angelina - Joan Baéz

En liten landsby - Jan Eggum

De fattigas piano - Ulla Sjöblom

Vargar jagar mig - Peps Persson

Here comes the sun (Love version) - The Beatles

Nkosi Sikelel i’Africa - Ladysmith Black Mombasa

Naturen - Philemon Arthur and the Dung

Lys och varme - Povl Dissing

Over the rainbow - Freddie Wadling och Fläskkvartetten