Fåglar, fiskar, främlingar

Lördag 20 oktober handlar programmet bland annat om nya gäster i den svenska naturen, både sådana som är på spridning norrut för egen kraft och dom som människan sprider.

Vilken betydelse har fåglarnas utseende och beteende för vilken föda de föredrar och hur de fångar den? Och vilken betydelse har fiskens beteende och utseende för att klara sig undan att bli fågelmat? Det är frågor som fältreportern Linda AP Larsson söker svar på.

Programledare i studion i Växjö är Jenny Berntson Djurvall.