Naturmorgon den 13 september 2008

Bland tegelkremlor och goliatmusseroner

Fältreporter Thomas Öberg och Sonja Kuoljok sände från en tallhed utanför Jokkmokk där de letade svamp. Framför allt spanade de efter taggsvampar varav flera är rödlistade. De finns bara i skogar som aldrig kalhuggits.

Vi besökte Fågelcentralen på Hisingen i Göteborg där man tar hand om sjuka och skadade fåglar. Bland fiskmåsar och tordmular träffade vi också en berguv.

Insektsexkursion till Nationalstadsparken i Stockholm - Lisa Henkow jublade tillsammans med Mats Gothnier och Gunnar Sjödin över skalbaggen Colydium filiforme, en exklusiv skalbagge som lever av och på döda ekar.

Svenska Jordbävningar. Björn Lund från svenska nationella seismiska nätet berättade att vi har jordskalv i Sverige flera gånger om dagen, men ofta är de små och märks inte av. Ett tiotal skalv per år kan människor dock känna och allra vanligast sker det i Skellefteå.

Programledare var Jenny Berntson Djurvall.