Naturfrågan

Rätt svar förra veckan var pelargon.
Vinnare:
Gunborg Larsson, Kungsbacka; Berit Bogren, Grimsås, och Lennart Ekman, Ånäset.

I den nya tävlingen

söker vi något som förekommer i kalkrika våta kärr, vid sjöstränder eller på andra fuktiga platser på sina håll i södra Sverige. På Gotland är det ganska vanligt. Där kan man dessutom se det allra överst på vissa hus. Det vi frågar om förekommer också ibland i en sorts tävlingar i tidningarna. Den är stor och ståtlig och har inget med bestraffning av barn att göra. Till det behövs det ytterligare en bokstav.