Förra lördagen

d v s den 12 juli, sändes Naturmorgon från Göteborgs botaniska trädgård och det var växter som stod på programmet. Bl a pelargon som var rätt svar på förra veckans gåta, avhandlades. En kulturväxt som finns vilt på många håll i världen, framförallt i Sydafrika, varifrån våra fönsterbrädespelargoner har hämtats. Men det finns också ett par arter så nära som i Turkiet. I programmet talades det också ganska ingående om spindlar och spindelnät, och om det silke som spindlarna tillverkar och som har flera remarkabla egenskaper, som styrkan t.ex.
Du kan fortfarande höra programmet via Internet!