Boktips för holkbyggaren

Det finns också många böcker som handlar om hur du bygger och sätter upp fågelholkar av olika modeller - och även andra sorters holkar och bon för djur som insekter och fladdermöss.

Fågelbord och holkar du kan snickra själv.
Massor av olika modeller och ritningar. Av Per Bergenholz. ICA Bokförlag. ISBN 91-534-1902-2.
Svenska Naturskyddsföreningens Bygga Bo-handbok.
Tips om mer än 20 olika holkmodeller och rovfågelsbon; bon för igelkottar, steklar m m. Av Per Bengtsson, Per Isakson och Maria Lewander.
Vid fågelholken.
Handlar mest om holkbyggande fåglar men innehåller också ritningar. Av Björn Bergenholtz. Utgiven i samarbete med SOF. Alfabeta bokförlag. ISBN 91-7712-938-5.
Vilda Grannar.
Handbok för en naturvänlig omgivning.
Tips för den som vill ha mer fåglar, fjärilar, igelkottar, fladdermöss, ormar, snäckor och sniglar i sin omgivning. Av Per Bengtsson och Maria Lewander. Utgiven av Naturskyddsföreningen. ISBN 91-558-0411-X