Är det en skata?

Bilden föreställer ett konstigt djur på Adelsö. Kan det vara en skata?

Björn Lindblad, Adelsö (2007-10-12)

Svar: Ja, det är en skata, men tydligen en skata som har något fel på sina färger. Sådant kan bero både på ärftliga avvikelser och på sjukdom.