Vad är det för sort och var kan jag läsa om denna skönhet?

Jag har kollat många fjärilsböcker, rymmande både dag-och nattflygande fjärilar, men fjärilen på den här bilden, har jag inte funnit någonstans. Bilden är tagen på dagtid i Roslagen 2006. Vad är det för sort och var kan jag läsa om denna skönhet?

Naturmorgonens småkrypsexpert Dave Karlsson svarar:

Det här är en riktig kanonbild! Det är ett Vitfläckigt ängsmott (Anania funebris) som Astrid lyckats fotografera så fantastiskt fint. Det finns, vad jag känner till, ingen litteratur med fyllig text om den. I ”Nordeuropas Pyralider” (Danmarks Dyreliv Bind 3) är den omnämnd.

Enligt NRM är det Vitfläckiga ängsmottet vanligt i stort sett i hela landet, men jag kan inte påstå att jag sett den särskilt ofta. En teori om fjärilens spektakulära och iögonfallande utseende är att den är aposomatisk, dvs är giftig och skyltar med det på detta iögonfallande sätt för att varna fåglar och andra predatorer att inte ge sig på den. Teorin baserar jag på att larven lever av gullris, som ju är giftigt, och att den också möjligen extraherar giftet i kroppen. Artens norska populärnamn är just gullrismott.