Naturmorgon den 25 juli 2009

Naturvård - hur och varför? Naturmorgon direkt från Ängsö

Nationalparken Ängsö i Roslagen grundades för 100 år sedan. Dåtidens naturvårdare tyckte det var bäst att låta naturen sköta sig själv - och resultatet blev att det kulturlandskap man ville bevara höll på att gå åt skogen! Först så småningom insåg man att det krävde fortsatt hävd för att finnas kvar.

På lördag sänder Naturmorgon sänder direkt från Ängsö. I programmet diskuteras bland annat hur långt vi är beredda att gå för att skydda naturen. Är det till exempel ok att klona utrotningshotade djur - eller redan utrotade, som mammuten? I dag är det tekniskt möjligt. Och hur skiljer sig människan från andra djur i naturen? Har vi satt vår egen evolution ur spel? Vilket ansvar har vi för oss själva och andra medvarelser?

Gäster i programmet är Anette Almlöf, biolog; Fredrik Sigsarve, naturbevakare; Torbjörn Fagerström, professor i teoretisk ekologi; och Birgitta Forsman, docent i forskningsetik.

Programledare är Lasse Willén och fältreporter Anneli Megner Arn.

Ett par utgångspunkter i samtalen kring natur och naturvård på Ängsö är dels Birgitta Forsmans bok Arvet från Darwin - religion, människa, moral; dels Torbjörns Fagerströms text Naturvård i bioteknikens århundrade i antologin Naturvård bortom 2009 (red. Lars J Lundgren).

Båda böckerna har getts ut i år. Arvet från Darwin på förlaget Fri Tanke (ISBN 978-91-86061-00-5); Naturvård bortom 2009 på förlaget Kassandra  (ISBN 978-91-631-6083-7).