Naturfrågan den 4 oktober

Den här veckan söker vi ett djur med nordlig dragning, faktiskt hos oss en fångad kvarleva. Ganska imponerande storlek, trots att den är den minsta av sin sort i de arktiska områdena. En hanne kan väga 125 kilo.
En stor del av året präglas livet av snö och is. Ungarna föds upp i isgrottor som honan gräver ut. Sitt svenska namn lär den ha fått efter den typ av områden den brukar besöka särskilt under sommarhalvåret.
Den finska Saimasjön har sin egen variant av denna art.

Rätt svar på förra veckans fråga var kantarell.
Veckans vinnare:
Birgitta Olsson, Säter; Siv Hultström, Solna; och Bertil Ericsson, Vetlanda.