Svenska musslor, spanska vargar och elden som naturvårdare

Höstvindarna ven över klipporna vid Kristineberg i Bohuslän när Naturmorgons fältreporter Lena Näslund gläntade på dörren till blåmusslans hemlighetsfulla värld.

Pia Norling som nyligen doktorerat på blåmusslans betydelse för den biologiska mångfalden guidade oss till en musselbank, där det japanska jätteostronet - en av blåmusslans nya fiender också finns.

Odd Lindahl som också är forskare, berättade om musslan som reningsverk.
Mer om miljömusslor:
http://www.bioscience-explained.org/SEvol5_1/pdf/musselsve.pdf
Odd lagade också musslor med aioli och tunnbröd. Här fler mattips:
www.musselakademien.se


Odd kunde också berätta att maneten som en av våra lyssnare skickat bilder på hit till redaktionen är en lungmanet - en ovanlig art i svenska vatten.

I Spanien finns det tio gånger så många vargar som i Sverige! Hur det kommer sig berättade den spanske vargforskaren Juan Carlos Blanco - en förklaring är att bristen på snö i Sydeuropa har gjort det svårare för jägare att spåra vargen där.

Och så besökte vi ett naturreservat i  Medelpad där elden har varit en viktig del i arbetet med att låta den täta granskogen ge plats för luftig tallskog.

Veckans kråkvinkel handlade om fenomenet Anna Anka. Lasse Willén berättade om hur familjelivet ter sig hos ankans vilda stamform, gräsanden.

Programledare var Elin Lemel och fältreporter Lena Näslund.