Nästa vecka: Naturpanelen tillbaka!

Lördagen den 31 januari är det dags för Naturpanelen igen. Då sitter ekologen Susanne Åkesson, småkrypsspecialisten Per Douwes och botanisten Lennart Engstrand beredda att svara på nästan alla tänkbara frågor om djur och natur.


Skicka dina frågor (gärna fynd från naturen!) till


Naturmorgon, 359 30 Växjö


E-post: naturmorgon@sr.se


Fax: 0470-72 60 80


SMS: 0708-77 74 64