Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på https://kundo.se/org/sverigesradio/
Tar upp alla aspekter av naturen, från njutning till forskning.

Länktips

Här hittar du ett litet urval länkar inom området natur (och i viss mån miljö). Inte minst de många föreningarna ger i sin tur många andra tips. Vi tar gärna emot förslag till fler länkar!

 är ett forskningsprogram om främmande arter i akvatisk miljö, knutet till Göteborgs universitet. Var och varför kommer de att utgöra ett hot mot ekosystemfunktioner och ekonomi?

finns vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och arbetar med frågor som rör biologisk mångfald -man samlar in, utvärderar och lagrar viktig information om hotade växter och djur och ställer samman sk rödlistor.

i Stockholm ligger på Djurgården intill Skansen i en märklig byggnad som inspirerats av medeltida rundkyrkor. Inuti finns ett cirkelrunt biorama med fondmålningar av Bruno Liljefors och med djurmontage av Gustaf Kolthoff. Bioramat representerar många av Sveriges naturtyper och de flesta av våra däggdjur och fåglar finns med.

(CBM) är ett nationellt centrum för forskning om biologisk mångfald, och finns i Uppsala. Arbetet går ut på att samordna, initiera och bedriva forskning, utbildning och information med sikte på att bevara, hållbart nyttja samt restaurera biologisk mångfald i Sverige.

 är konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av växter och djur. Denna hemsida är på engelska.

 är ett  rapportsystem för fåglar som drivs av Sveriges Ornitologiska Förening i samarbete med Naturvårdsverket. Här kan fågelskådare lämna sina observationer, som sedan bearbetas av en databas. Efter ett par sekunder kan alla få tillgång till den inlagda observationen, tillsammans med statistik och kartor. Här kan man t ex följa vårfåglarnas ankomst dag för dag.

handlar om Nordens fem stora rovdjur - vargen, björnen, lon, järven - och människan! Den här informativa hemsidan drivs av naturfotograferna och skribenterna Magnus Elander, Johan Lewenhaupt och Staffan Widstrand.

är en databas som drivs av Riksmuseet. Här finns mängder av information kring våra växter. Det går att söka på svenska och latinska namn, men också på norska, danska, isländska, engelska och tyska namn.

är världens första nationalstadspark. Denna sida drivs av Förbundet För Ekoparken (FFE), som består av ca 45 medlemsföreningar. FFE arbetar ideellt med att värna, vårda och visa parken.

är en informationsnätplats om biologisk mångfald. Den är producerad vid Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med Centrum för biologisk mångfald och WWF. Meningen med sajten är att öka intresset för frågor om biologisk mångfald, miljö och naturvetenskap. Den innehåller fakta samt tusentals bilder, filmer och ljudinspelningar om växter och djur i dagens Sverige med utblickar till andra länder liksom till äldre tider. Materialet riktar sig såväl till skolor som allmänhet.

Den här sidan innehåller en mängd information om sportfiske, men också en hel del matnyttigt om fiskars biologi. Drivs av Kent Andersson, Göteborg, aktiv akvarist och sportfiskare samt fiskeredaktör.

Fjällräven hotas av utrotning i Sverige, Finland och övriga Europa. Fjällräv är en prioriterad art enligt EUs Habitatdirektiv. Fällrävsprojektet är ett samarbete mellan forskningsinstitutioner, organisationer och företag i Sverige, Finland och Norge.

En främmande art är en växt, ett djur, en svamp eller en mikroorganism som med människans hjälp har spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Detta kan ha skett alldeles avsiktligt eller av misstag. En del av dessa ”nya” arter ställer till problem i våra hav, sjöar och vattendrag och på land, andra gör det inte. Det går aldrig att förutse vad som kommer att hända om en främmande organism får fäste i en ny miljö — och det är oroande.

FSC, Forest Stewardship Council, är en oberoende, internationell organisation som vill uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar genom ett frivilligt program för organisationer och företag som certifierar skogsbruk.

Fågelcentralen är en ideell förening vars syfte är att hjälpa skadade vilda djur, främst fåglar. Föreningen drivs av Göteborgs ornitologiska förening sedan 1987. Fågelcentralen har tillstånd att omhänderta samtliga fågelarter.

är en förening för naturintresserade ungdomar mellan 12 och 25 år. Många av dagens aktiva miljö- och naturvårdare har fostrats i denna uppkäftiga organisation. Ger ut tidskriften Fältbiologen.

arbetar främst för tre mål: att få till stånd lagändringar som sätter stopp för plågsamma experiment på djur; att pälsdjursfarmerna och djurfabrikerna måste bort ; och att djur ska skonas från lidande i alla sammanhang där de utnyttjas av människan.

firades f f g den 25 augusti 2001. På den här sidan får den geologiintresserade en mängd tips.

är en världsvid miljöorganisation som etablerades i Sverige 1983. I dag har Greenpeace Norden 100.000 stödmedlemmar och 30 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm.

  är en trafikkritisk organisation ”för miljömedvetna bilister”. Bland mycket annat ger man tips om de mest miljövänliga fordonen.

  En bok och en hemsida om jordens rikaste och mest hotade ekosystem. Presenterades i Naturmorgon 29 nov 2008. På engelska.

En webbsida som handlar om is och ljud - hur man kan lära sig att hitta säker is genom att lyssna på den!

På ön Isle Royale i Lake Superior, USA, finns ett bestånd vargar som lever enbart på älgar. Djurens inbördes relationer har studerats i detalj sedan 1958. På engelska.

KFV Riks är ett riksförbund bestående av ett 40-tal lokalföreningar och rehabiliterare spridda över hela landet från Ystad i söder till Haparanda i norr. KFV: s verksamhetsområde är rehabilitering av fåglar och vilt, där allt arbete sker ideellt och KFV: s etikregel är ledstjärna. Se även Fågelcentralen.

är en statlig myndighet med uppgift att förebygga skador på människor och miljö från kemiska och biotekniska produkter.

bildades 1985. Syftet var att skapa en trovärdig märkning för ekologiska livsmedel och att förenkla för konsumenten att göra en miljöinsats genom sina dagliga inköp.

är en databas med kvalitetsgranskade webbplatser för skolbruk, särskilt för elever i åldrarna 10-15 år. Naturmorgons hemsida är en av de webbplatser som är med i Länkskafferiet. Tjänsten görs på uppdrag av Skolverket inom ramen för det svenska Skoldatanätet. Länkskafferiet aktualiseras och kompletteras regelbundet.

är statens företrädare på regional nivå. Här kan du se vilka naturvårds- och miljöfrågor just din länsstyrelse arbetar med.

är den svenska avdelningen av Friends Of The Earth. Organisationen engagera sig i olika miljöfrågor - inte minst sådana som rör våra livsmedel. Föreningen ger bl a ut Mudi-Mums-guiden.

 är en ideell förening som vill verka för ökad kännedom om Sveriges mossor. Föreningen anordnar exkursioner och ger ut tidskriften Myrinia.

handlar den här sidan om.
Den hör till ”Våtmarker och vattenliv”, ett natur och miljövårdsarbetande team bestående av Stefan Lundberg, biolog och forskare samt Håkan Holmberg, samhällsvetare och kommunikationsforskare.

i Göteborg är Göteborgs äldsta museum. Samlingarna omfattar mer än tio miljoner djur. Speciellt omfattande är samlingarna av svenska mollusker, tusenfotingar, spindlar, skalbaggar och skinnbaggar. De djur som är typmaterial kan du hitta i museets typdatabas.

i Stockholm är en av landets ledande institutioner på sitt område och ett populärt turistmål. På hemsidan hittar du bl a jourhavande biolog, ”månadens kryptogam”, en aktuell stjärnkarta och information om museets forskning och utställningar. Här finns också länkar till olika databaser.

är den största och äldsta av våra naturvårdsorganisationer. Föreningen har lokalavdelningar över hela landet med många aktiva medlemmar. SNF engagerar sig i en rad olika frågor, särskilt de ”klassiska” som rör naturskydd. Publicerar tidskriften Sveriges Natur.

 är den statliga myndighet som har ansvar för natur- och miljövård. Här hittar du bl a pressmeddelanden och information om verkets olika ansvarsområden.

Här finns det mesta om norrsken! Det här är en av flera populärvetenskapliga sidor som du hittar hos Institutet för rymdfysik, IRF.

är föreningen för alla sorters fågelintresserade. Organisationen engagerar sig också aktivt i naturvårdsfrågor som rör fågelskydd, även internationellt. Ger ut tidskriften Vår Fågelvärld.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Som namnet anger sysslar föreningen både med att främja sportfisket och att vårda vatten för att producera ett rikt fiske.

SVA, är en myndighet som arbetar för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur. Viltavdelningen vid SVA är Sveriges enda veterinärmedicinska viltforskningslaboratorium som på regelbunden basis studerar fallvilt, d v s döda djur som hittas i naturen.

är ett forum för svampintresserade över hela Norden. Här finns bilder och beskrivningar av matsvampar och deras förväxlingssvampar, giftsvampar och mykologiskt intressanta arter.

är en ideell rikstäckande förening för alla som är intresserade av botanik. Bland aktiviteterna märks de årliga botanikdagarna i något av Sveriges landskap. Föreningen ger ut Svensk Botanisk Tidskrift.

är en riksförening för insektsintresserade. Ger ut en entomologisk tidskrift, har lokalföreningar och säljer böcker om insekter.

På den här webbsidan kan man rapportera och följa växternas utveckling under året. Det är representanter från frivilligorgansiationer, universitet, och myndighetersom med allmänhetens hjälp samlar in fenologiska data. På så sätt vill man dokumentera förändringen av årstidsmönster världen över.

SGU, är central myndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering. SGU undersöker Sveriges jordarter, berggrund och grundvatten för att tillgodose samhällets behov av geologisk information.

vill arbeta för god jakt, vilt- och naturvård. I förbundet är cirka 200 000 av landets totalt 300 000 jägare medlemmar, organiserade i 377 jaktvårdskretsar. Jägareförbundet ger ut tidningen Svensk Jakt.

 anser att alla rovdjur och rovfåglar som naturligt hör hemma i Sverige har rätt att existera i livskraftiga stammar i landet, oavsett om vi människor betraktar dem som skadliga eller nyttiga. SRF är remissorgan för regeringen, naturvårdsverket och länsstyrelserna i frågor som rör rovdjur. Föreningen ger ut tidskriften Våra rovdjur.

är ett vetenskapscentrum där teknik och natur skall mötas. Det invigdes i juni 2001 och tanken är främst att besökande ungdomar skall stimuleras till vidare studier i naturvetenskapliga ämnen. I den stora anläggningen finns bl a ett jättelikt akvarium, en konstgjord regnskog och en vattenreningsanläggning. Bakom Universeum ligger bl a universiteten i Göteborg, staten och näringslivet.

Det vimlar inte av valar längs den svenska kusten, men det finns fler än man kan tro. Här kan du läsa om valar som observerats i svenska vatten, både nyligen och längre tillbaka i tiden. Du kan också rapportera in dina observationer av valar.

En hemsida om havet med tips om studier och försök, fakta om organismer och fenomen i havet. Vattenkikaren vänder sig främst till läskunniga elever från lågstadiet till gymnasiet, och handlar mest om Sveriges kustnära områden.

Riksföreningen för väderintresserade - vänder sig till alla med väderintresse. Många medlemmar noterar vädret dagligen, både för SMHI:s räkning och av eget intresse. Det finns inga krav på förkunskaper eller på att skriva ned väderobservationer, det räcker med ett allmänt intresse för väder. Föreningen ger ut tidningen Väderbiten.

WWF, är en internationell naturvårdsorganisation som fr a arbetar för att bevara den biologiska mångfalden, d v s naturtyper, djur- och växtarter samt en genetisk variation. Det sker bl a genom att organisationen finansierar naturvårds- och forskningsprojekt både utomlands och i Sverige.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".