Vad har hänt med blåbärsriset?

Hej!

Vad har hänt med blåbärsriset? Direkt efter snösmältningen var det friskt grönt som vanligt. Förvandlingen har skett nyligen. Och tämligen fort käns det som. Angripna området ligger i Sandsjöbacka mellan Kungsbacka och Göteborg.

Undrar
Einar Andersson och Agneta Hilding