Okläckta knipägg

Varför blev det inga ungar?

Under 20 år har vi haft knipholkar vid Lisselälven, en biälv till Västerdalälven. Vintertid har vi rensat holkarna, vilka som regel varit tomma på ägg; ibland kan något enstaka ägg inte ha kläckts. Vår/sommar 2011 blev det 7 knipungar och ett okläckt ägg i en holk. I den andra holken lade kniporna 10 ägg som de aldrig täckte över och aldrig ruvade. Det var tråkigt att denna vinter behöva tömma holken på 10 fina, ej kläckta knipägg. Har ni några tankar kring vad som kan vara anledningen till, att någon av kniporna, som la ägg i holken aldrig ruvade på dem? Hälsningar/Keith Fremdling