Fågelsång i Luleå

Varför sjunger inte koltrasten i Norrbotten?

Hej!
När jag flyttade från Norrbottens inland
till Göteborg blev koltrasten min favorit. När jag långt senare flyttade tillbaka till Norrbotten, denna gång till Luleå, upptäckte jag att koltrasten också fanns där. På vintrarna ser man enstaka övervintrande koltrastar vi fågelbordet. Men vad jag förstår så sjunger inte koltrasten i Luleå så som den gör längre söderut. Jag kan ganska många fågelläten men vet mig aldrig ha hört koltrast i Luleå (inkl skärgård). Vad kan det bero på? Är det så få individer så att den inte behöver markera sitt revir med sång?
Vänlig hälsning
Rose-Marie Larsson