Lördag 6 september 2014

Gotlands nästa nationalpark - eller kalkbrott

10 min

Sumpnycklar och luktsporrar är två av de orkidéer som färgar Ojnareskogens källmyrar rosa om försommaren. Sandliljan färgar de torra alvarmarkerna vita och torrfurorna skänker silvergrå glans - allt detta i en unik mosaik. Naturen här är så unik, även internationellt sett, att Naturvårdsverket vill göra en nationalpark av skogen och sjön Bästeträsk.

Företaget Nordkalk villgöra kalkbrott istället, mitt i mosaiken av myrar och kalkhällar. De har fått klartecken från Mark-och miljödomstolen, men beslutet är överklagat av bland andra Naturvårdsverket, länsstyrelsen på Gotland med flera föreningar och markägare. På tisdag den 9 september väntas Mark-och miljööverdomstolen meddela om de tänker ta upp fallet igen eller om klartecknet till kalkbrytning kvarstår. 

Jörgen Petersson från Gotlands Botaniska Förening visar floran, Karin Wågström berättar om smedbocken som lever i solbelyst tallved, Anna-Lena Fritz på länsstyrelsen Gotland berättar hur hon ser på domstolsprocessen, och Britta Calamnius berättar varför hon vill rädda skogen vid Bästeträsk. Reporter Lisa Henkow.