Lördagen den 19 september 2015

Rekordflygaren myrspov

6:12 min

Ingen flyger längre utan att rasta! De 1100 milen från Alaska till Nya Zeeland flyger myrspoven på åtta dygn. Och de varken stannar eller äter under tiden. Bara flyger. Ingen annan art kan hushålla så med sina resurser.

Myrspoven är en supernordlig häckfågel som trivs på fjällhedar och palsmyrar upp mot ishavet till. Bara några få par lägger sina fyra ägg på svensk mark. Men under flytten passerar en del östliga fåglar Sverige. De ska emellertid inte så långt som de amerikanska artfränderna. "Våra" myrspovar övervintrar i Västeuropa.

I början på augusti fick Jenny Berntson Djurvall syn på en myrspov när hon besökte Luleå skärgård. Med på turen var kollegan Thomas Öberg, skådaren Tord Gustafsson och Lisa Linde Lindberg som såg den fina myrspoven för första gången.