Lördag 14 november 2015

Hotade naturskogar i Sverige

Vi besöker Lungsjöområdet i Dalarna, en av de naturskogar som riskerar att försvinna. Om avverkningstakten fortsätter som nu är all större sammanhängande naturskog utanför naturreservat borta i Sverige om 15-20 år, menar Per-Anders Lindgren från Skogsstyrelsen.

Programmet är kortare än vanligt.

Programledare är Lisa Henkow.