Lördagen 21 november 2015

Skogsvårdslagen ska ses över

I torsdags beslutade regeringen att det blir en utredning om skogsvårdslagen med målet att lagen ska bli tydligare men och också ge bättre miljöhänsyn i skogen.

En av de saker som ska utredas är vem som egentligen är ansvarig om skogsvårdslagen inte följs. Till exempel, om det är markägaren eller entreprenören som ska ställas till svars för en körskada.

En annan är att se över hur naturvårdsorganisationer kan få större inflytande, till exempel kunna överklaga beslut om skogsavverkning.

Och en tredje är att ta ställning till om det ska bli straffbart att lämna felaktiga uppgifter till Skogsstyrelsen, till exempel inför en avverkning.

Den som ska hålla i utredningen kommer snart att utses. Arbetet ska vara klart 31 december 2016.