Lördag 5 augusti 2017

Saltmålla och kustarun - två specialiteter på Orusts saltängar

5:51 min

Betet håller strandängarna på Rossön på södra Orust öppna. Och går man ner på knä som författaren och biologen Stefan Edman gör går det att hitta ovanliga växter som trivs just här.

Stefan Edman hittar en riktig fining - en liten växt med styva blad och små rosalila blommor: Kustarun.

- Det är en betesmarksväxt här på sältorna som vi kallar saltängarna. En inte särskilt vanlig betesmarksväxt, säger han.

Det finns en artrikedom på de salta strandängarna.

- Det de har nytta av när det är salt, är att markerna håller vatten bättre än ängarna längre upp. Sältorna, de är väldigt fina, säger Stefan Edman.

- Och djuren uppskattar det, säger Börje Rossölund vars djur betar här.

Här finns också den vanligare karaktärsväxten trift, den gula klöverärten och så är frågan om det skulle gå att hitta den läckra och ovanliga saltmållan.

I inslaget medverkar också naturbetesexpert Åke Carlsson och programledare Lena Näslund.