Lördag 5 augusti 2017

Ålgräsängarna är fulla av liv

9:29 min

En grön äng under vattnet, så full av liv. Så är ålgräsängen på Orust som marinbiologen Grethe Hillersøy undersöker tillsammans med reporter Therese Forsberg. Och de lockar också fram nätsnäckor som har en spejsig rosa snabel och en tunga med tänder.

Grethe Hillersøy släpper ner blåmusselskal och hoppas på att locka fram en nätsnäcka - en toppig, trekantig snäcka.

Nätsnäckor använder sitt luktsinne för att hitta maten. Luktar det smaskigt så skruvar de sig upp ur sanden där de finns annars.

Och experimentet faller väl ut.

- Det fungerar, det kommer nätsnäckor!

De kommer upp ur sanden och samlar sig på agnet. De är snabba. Om man tittar nära på dem har de ett nätmönster.

Längre ut finns ålgräsängar, ängarna under vattenytan. Ålgräs är en fröväxt som växterna på land - med rötter, frön och blommor.

Den är ett viktigt habitat för många djur. Bara sand ger inte så mycket att gömma sig i. Ålgräsängarna ger mycket mer skydd och även mat och blir väldigt produktiva. En barnkammare för torsk, till exempel.

En ny rapport visar att artrikedomen minskat kraftigt i Västerhavet. Det var också färre individer. Att ålgräsängarna minskat är en viktig orsak.

Reporter är Therese Forsberg.