Lördag 30 december 2017

Därför väcker Brännvinsberget starka känslor

13 min

Statliga Sveaskog har fått en lång rad naturvårdsorganisationer emot sig efter att de huggit en tallskog i Ore skogsrike i Dalarna. Men det får inte bolaget att ändra sina planer. Ytterligare två planerade avverkningar i samma område kommer att genomföras som beräknat, berättar Karin Fällman, chef för skogsskötsel och miljö på Sveaskog.

Det finns få skogar i Sverige som aldrig varit kalhuggna. I Ore skogsrike i Rättviks kommun finns en hel del ohuggen skog. Här har bränder snarare än skogsbruk format den magra tallskogen.

En stor del av skogarna här ägs av statliga Sveaskog som avsatt bland annat en ekopark i området, men som nu avverkat ett skogsavsnitt som kallas Brännvinsberget och planerar detsamma för två till: Norra Brännvinsberget och Södra Ormtjärn.

"Skogen är naturligt fragmenterad" säger Karin Fällman som är chef för skogsskötsel och miljö på Sveaskog. "De värden som finns kan vi bevara med hänsynsfulla skogsbruksmetoder" fortsätter hon och förklarar att bolaget inte ser några bekymmer med att avverka delar av Ore skogsrike, däribland Brännvinsberget.

Detta är skogar som Naturskyddsföreningen i Rättvik nogsamt inventerat och funnit vara skyddsvärda. I den avverkade skogen på Brännvinsberget fanns till exempel minst 26 rödlistade arter och 14 signalarter. Men det är också hela skogslandskapets storlek som är värdefull. Nu har miljöorganisationerna gått samman för att skydda de avverkningsanmälda områdena. Fältbiologerna, Skydda skogen och Greenpeace finns på plats i skogen och håller vakt.

Malin Sahlin, sakkunnig på skogsfrågor på Naturskyddsföreningen, menar att avverkningarna på Brännvinsberget var droppen som fick bägaren att rinna över. "Brännvinsberget är en del av något mycket större, ett levande skogslandskap" säger Malin Sahlin. "Just vid Brännvinsberget avverkade Sveaskog en skog där vi hade en pågående klagomålsprocess. Så det här har upprört extremt många och det har engagerat väldigt mycket folk också."

Forskning visar att det inte räcker att spara skogsområden med höga naturvärden. Många arter, också insekter behöver stora sammanhållna områden, förklarar entomologen Lars-Ove Wikars. "Stora landskap behövs" säger han. Han motsätter sig inte helt att man brukar den här skogen, men det måste göras varsamt förklarar han. Dagens metoder är för kraftfulla säger Wikars och leder till fragmenterade områden.

Om just Brännvinsberget håller Lars-Ove Wikars med Naturskyddsföreningen om att här är skogen värdefull och skyddsvärd.

Reportrar: Mats Ottosson & Jenny Berntson Djurvall