Lördag 30 december 2017

Så hjälper du de ljusskygga fladdermössen

När fasadbelysningen och liknande flyttar in flyttar fladdermössen ofta ut. Men man kan med enkla medel minska ljusföroreningarna. Här är fladdermusexperten Jens Rydells tips:

- Undvik eller begränsa fasadbelysning.

- Om du måste fasadbelysa, skapa mörka korridorer, lämna till exempel minst en fasadsida mörk.

- Undvik belysning som riktas upp mot himlen. Välj korta stolpar med lampor som är avskärmade uppåt.

- Välj LED-ljus som har mindre attraktionskraft på fjärilar än halogenlampor.

- Kanske viktigast av allt: Släck utomhusbelysningen när den inte behövs. Använd rörelsedetektorer eller timer. Då kan insekterna komma loss från ljuset och fladdermössen komma ut och jaga. Dessutom minskar vi energislöseriet.