Lördag 29 juni 2019

Bihotell - så funkar det

8:23 min

Hur bygger man ett eget bihotell? Hur långa ska rören eller borrhålen vara? Hur skyddar man bihotellet mot hackspettar?

Och varför ska man egentligen ha ett bihotell?

Det finns många frågor i ämnet och entomologen Björn Cederberg svarar på några av dem i inslaget. Programledare: Joacim Lindwall.

Vi fick in massor av frågor och Björn har tagit sig tid att göra en sammanfattning och svarat på många av frågorna. Se nedan!

"Insektshotell" kontra "bihotell/stekelhotell"

Många insektshotell som saluförs tar fasta på att erbjuda skrymslen i form av tallkottar, barkbitar och lite halm o dyl. för övervintrande nyckelpigor, riddarskinnbaggar, plattmalar, guldögonsländor och nässelfjärilar. Behovet av att bidra med extra skrymslen och den ev. nyttan av detta är ytterst begränsad eller saknas helt. Man ser därför i regel inte heller några insekter som utnyttjar dessa. De kan mer betraktas som konstfulla och intressanta installationer.

Att erbjuda extra boplatser för de gaddstekler (solitära bin, solitära getingar och rovsteklar) som normalt bor i skalbaggsgångar i ved, i ihåliga eller märgfyllda växtstänglar eller vinterståndare fyller däremot ett behov. Därför ser man snart att hålen blir bebodda genom att de muras igen vid mynningen, ett tecken på att de har fyllts upp med nyprovianterade och äggbelagda yngelceller där larverna av nästa generations bin utvecklas.

"Hyresgästerna"

Vilda bin och andra gaddsteklar är generellt att betrakta som nyttoinsekter. Bina förser sina larver med proteinrikt pollen som samlas in genom att mängder med blommor besöks och därvid också pollineras. Några bin är anpassade till att samla pollen på prästkragar, blåklockor och andra ängs- och trädgårdsblommor, andra besöker ärtväxter, bärbuskar och fruktträd vilka vi är direkt intresserade av att de pollineras eftersom vi sedan skördar frön och frukter.

Solitära getingar är fridsamma och förorsakar inga incidenter med smärtsamma stick. De använder gadden till att förlama byten till sina larver som är köttätare. De vanligaste bytena är växtätande fjärilslarver av vecklarfjärilar, mott och mätare samt larver av bladbaggar och växtsteklar. Många vedboende rovsteklar tar bladlöss som byten till sina larver. Flera arter är relativt små och utnyttjar ofta den porösa märgen i döda stänglar av fläder, rosor, hallon eller björnbär som yngelplats.

"Att bygga eget"

Det är lätt att bygga ett eget bihotell som fungerar som boplats för hemlösa solitära bin. Egentligen räcker det med att ta borrmaskinen och gå på jakt efter lämpliga platser där det finns trä som inte skadas av hålen och där det finns lämpligt material att borra i grova grindstolpar, syllar som håller jorden på plats i rabatten, huggkubben, en trädstubbe som blivit kvar, några grova vedklampar som "aldrig" kommer att eldas upp eller i någon del av en regel vars hållbarhet inte påverkas. Hålen används oftast bara under några år så det kan vara bra att kunna byta till nya. Ofta blir det träbitar kvar av plankor och grövre virke som är för korta för att använda till något. De passar bra att göra fågelholkar av, biholkar eller bihotell. Tänk "fågelholk utan framsida". Använd gärna råspånt så att djupet på holken kan bli 15-20 cm (två brädbitar djup). Om holken ska sitta på en trädstam eller fristående på en stolpe är det bra om taket sticker ut ovanför framsidan och har regnskydd en bit tjärpapp duger bra. Om den ska sitta på en vägg under ett takutsprång som skydda mot regn kan taket se ut hur som helst. så är det också med hela konstruktionen, vilket ger utrymme för mycket fantasi. (Toppenprojekt som pyssel med barn eller barnbarn under sommarlovet)! Lämplig borrdiameter är 4, 6, 8 och max 10 mm.

Enklast är att borra ett antal hål (inte helt igenom) i lite grövre överblivna brädstumpar och göra en trave av dessa i den öppna holken. om man vill ha lite variation i utseendet kan man avdela holken i fack (från börjar). Då kan man stoppa in brädbitar med borrhål i ett fack, korta vedträn med borrade hål i ett annat, avsågade bambustörar (med en stängd nod innerst) i ett tredje och avklippta fläder- eller hallonstänglar med porös märg i en fjärde. Färska vedklampar av rundvirke kommer att spricka mycket och ge möjlighet för små parasitsteklar att ta sig in och döda bilarverna. Det undviks genom att istället lägga in kluvna bitar. Om man vill ha vassrör eller vinteröverståndare är det klokt att packa dessa och binda om dem samt trycka in dem i en öppnad konservburk eller liknande så att de inte kan dras ut ett och ett. Det är annars ett välkänt nöje för talgoxar och blåmesar på vintern när de är som hungrigast. Avsluta med ett "visir" av finmaskigt kycklingnät så att det inte hackas sönder av hackspetten i vinter. Forma det efter framsidans form och vik det runt knutarna på bihotellet. Dra fram det ca tre cm och sätt fast det i sidorna med häftpistol. Häng upp det så att de inte har full sol hela dagen, men ändå kan få lite värme och få torka ut efter regn. Hoppas du inte behöver vänta så länge på inflyttningsfesten!

Frågor och svar:

Tegelstenar som hotell?

Funkar tegeltenar med hål i som hotell?

Hälsningar från Solveig Fagerlund i Helsingborg

Hej Solveig, 

Dels har håltegel lite för stor diameter för att passa som bibon, dels har de hål rakt igenom som gör att de är olämpliga. Det senare går att åtgärda genom att mura igen innerdelen av hålen. Möjligen kan storullbi som fyller igen hålen med ull från lammöron mm acceptera det som boplats. Tror dock att maxdiametern för hålen bör vara 10 mm.

Kanske skulle chanserna öka för dina håltegel om de får en förträngning av lera i mynningen så hålet blir i diameter som en blyertspenna. Då skulle de passa för rödmurarbi. Prova med det - om man inte provar får man inga svar! Tyvärr har de flugit klart för i år så du för vänta till april nästa år.

Bästa hälsningar, Björn 

Är halmtak ett jättehotell??

God naturmorgon!

Så intressant med stekelexperten som just berättade om bihotell.

Jag arbetar som stråtaktäckare och undrar nu om alla miljoner strån i ett tak av vass eller halm fungerar som "bihotell" för solitärbin?? stråna mätet mellan 4-8 mm invändigt.

Tacksam för svar

Joar Nilsson, Hjörnered, Laholm

Ja Joar, utan tvekan!

Som du säger är det ju ett oräkneligt antal  boplatser i ett vasstak, det håller länge och bona blir inte uppätna av mesar. Ganska snart blir dock mängden blommor begränsande för hur mycket bin som kommer att bebo taket. De biarter som man ganska snart kan hitta är smörblombi, storsovarbi och olika arter citronbin, alla ganska små, smala och svarta. Efterhand kan man under högsommaren se moln av små bin och andra gaddsteklar svärma kring taket som du säkert sett.

Bästa hälsningar, Björn

Är hönsnät bra?

Förstår att man ska ha nät framför så inte fåglarna kommer in. Är hönsnät bra och hur långt ifrån? Ni får gärna visa någon bild hur man sätter fast det. Varför finns det inte på de man köper?

Vill också tala om att vi tagit virke från gammal vävstol och borrat hål i, fungerar jättebra, fullbelagt!

Yvonne Boqvist

Hej Yvonne, 

Finmaskigt kycklingnät (maskor ca 1,5 cm) format som ett visir 3-4 cm framför framsidan kan sättas fast med häftpistol på sidorna hindrar hackspettar och mesar som gärna hackar i hål eller drar fram stänglar och vassrör som man lagt in. Mot hackspettar som bestämt sig för att helt hacka sönder hotellet behövs en hel hel nätbur.

Lycka till!

Björn  

Hur mycket hjälper bihotellen?

Hej!

Två frågor om bihotell:

1. Jag undrar om det finns någon forskning på om bihotellen fungerar bra? Blir många av rören bebodda?

2. Hjälper i biholkarna praktiken, eller är det en droppe i havet?

M.v.h. Andreas Jansson, Tärby i Västergötland

Hej Andreas, 

Det är klart att ett bihotell är som en droppe i havet, men om havet är din trädgård och och du saknar torrträd, stängselstolpar med insektshål eller gamla vedstaplar och bihotellet är den enda möjliga boplatsen kan det ha avgörande betydelse hos dig. Det finns förstås en uppsjö av undersökningar och erfarenheter av att använda bihotell men att svara på frågan om beläggning är svårt eftersom den beror på vilka arter som finns i närheten och på utformningen av hotellet. Det mesta är dock inte sådant som fyller kriterierna för att kallas forskning utan är mer erfarenheter från bientusiaster och amatörer. Väldigt mycket kan man få tag på genom sökord som #nisthilfe, #bienenhotell #beehotel #beehouse #trapnest #masonbee #orchardbee #hylaeus #osmia #megachile #chelostoma #heriades som en liten början.

Bästa hälsningar /Björn

Blir det för varmt i insektshotellet?

Vi har ett just gjort ett insektshotell. Det står vid en södervägg, där det kan bli 35 - 40 grader varmt. Skall vi hitta en annan plats till det, eller går det bra?

Karin A i Malmö

Hej Karin, 

När temperaturen kommer över 40°C kan det bli kritiskt för larvernas överlevnad. Även om den direkt solbelysta väggen blir så varm är ju temperaturen innan i boet som är betydelsefullt och det beror så klart på konstruktionen. Du kan enkelt kolla genom att mäta i ett tomt hål med en stek-termometer när det är riktigt soligt nån dag (täta med lite papper runttermometern vid hålets mynning så du får en tillförlitligt mått. Om temperaturen kommer upp till 45°C så dör larverna. Bättre då att sätta hotellet på en östvägg som bara blir solbelyst på förmiddagen eller välja en plats som är halvskuggad av en buske eller något.

Bästa hälsningar /Björn

Hur länge bor de i bihotellet?

Hej

Hur länge bor de i bihotellet?

Marie i Åkersberga

Hej Marie, 

De bin som anlägger yngelceller nu dör själva inom några veckor. Deras larver kläcks som nya bin nästa sommar vid denna tid minus ett par veckor.

Bästa hälsningar/Björn

Hur djupa rör?

Hur djupa skall rören vara? Och vilken innerdiameter skall de ha?

Ange mått, tack.

M.

Hej M,

Rörens djup beror på hur lång borr du kan skaffa. Standardstorlek funkar bra. Jag tycker du ska börja med att använda 4, 6 och 8 mm och borra så djupt det går. Om du kapar bamburör kan längder på 20 cm vara bra att bunta ihop och kila in i vedtraven eller sätta vid fönsterbrättet så du kan se om du får några hyresgäster. Se till att det finns en nod i varje rör som hamnar längst in i vedtraven. Lycka till!

Bästa hälsningar, Björn

Hur skiljer jag på vildbin och honungsbin?

Hej.

Funderar på om om det är möjligt att utifrån utseendet på bi som är synligt i naturen veta om om det jag ser i naturen om det är ett vildbi eller det är ett som kommer från en näraliggabnde bikupa ?

Hälsningar Jan E.

Hej Jan,

Bästa sättet är att lära sig känna igen ett honungsbi. Arbetare av honungsbin kan variera en hel del i färg från svartbrunt till honungsgult på bakkroppen beroende på ras, vilket försvårar något. De har dock alltid tillplattade bakben (skenben och första fotled) som hänger ner något när de närmar sig en blomma. Med förstoringsglas syns att ögonen har utstående kort ljus behåring. Framvingens ribbor bildar en lång bananformad cell längs vingens framkant som nästan når till vingspetsen. Inget vildbi har  så långsmal cell i framkanten. Ut och träna!

Bästa hälsningar /Björn 


Pollinerar getingar?

Hej!

Undrar över getingar också. Pollenerar de inget?  Har getingbon på landet, men ser inte till just några bin.

Tänkt göra bihotell.

Mvh! Kent

Hej Kent, 

Eftersom getingar bara behöver sockerlösning för att orka flyga omkring samlar de inte pollen. De har platt bred tunga och ingen lång snabel så de kommer inte åt nektar i blommor med djup kalk. De får nöja sig med grunda blommor lokor och hundkex, honungsdagg efter bladlöss eller sav från skadade träd. På våren kan man se drottningar av takgeting besöka svartvinbär och blåbär och de har säkert god effekt på pollineringen. Takgeting har grapefruktstora bon under takpannor eller i taknocken på vinden.

Bästa hälsningar, Björn

Gör insektshotell bäst nytta i stan?

Undrar om det gör någon nytta att sätta upp insektshotell på landsbygden? Tänker att den största nyttan med dem är i tät stadsbebyggelse? Men det finns ju också en pedagogisk aspekt med att ha det även på landet, det är spännande och roligt att se vad insekterna har för sig.

Frida B

Hej Frida, 

Eftersom solitär-bin inte flyger särskilt långt för att samla pollen är det mindre betydelsefullt om de bor i stan eller på landsbygden. Det intressanta är var du bor. Har du en trädgård och sätter upp ett bihotell och "får napp" av hyresgäster kommer de att  samla pollen i din trädgård och pollinera där. I tät stad är det nog bristen på blommor som är en begränsande faktor. Men det går alltid att försöka på en balkong eller på uteplatsen där man också ser vad de har för sig.

Bästa hälsningar, Björn

Hur många veckor är de solitära bina aktiva?

Vårt fullbelagda hotell fick besök av en hackspett, allt tömt! Så nu har vi satt nät framför. Hur länge håller de på att lägga, och är det ägg eller vad?

Britta Henriksson

Hej Britta, 

Tråkigt att höra! de flesta arter av solitära bin är aktiva ca en månad. Nu kan man inte längre hitta något rödmurarbi t.ex som flyger under maj-juni. Andra arter tar vid och utnyttjar hotellet som tapetserarbin, citronbin och väggbin. De fyller innersta delen av gången med pollen, lägger ett ägg och stänger till med en mellanvägg av lera eller blad eller kåda. Först nästa år kryper de nya bina ut.

Bästa hälsningar, Björn

Konkurrar tambin ut vildbin?

Inte en direkt fråga om insektshotell, men jag går och funderar på om tambin konkurrerar ut vildbin och andra pollinatörer. Skaffar man sig tex två samhällen har man cirka 120 000 fler som maten ska räcka till. Och det är ju som bekant matbrist för bina i vårt land. Jag går själv i tankar att börja odla bin, men om det bara gör mer nytta än skada. Det skulle vara intressant att höra vad Björn har att säga om detta.

Björn Olsson, Saltsjö Boo.

Hej Björn,

En liten reflexion: Det vore naivt att tro att det inte förekommer konkurrens om föda mellan tambin och vilda. Tambin har alltid ett överskott av nektar som är till för att klara vintern. Men blir det brist i naturen kan de alltid få en rejäl frukost innan de flyger ut på samlingstur och orkar längre än vilda arter. De är inte specialiserade på en blomart utan tar vad som finns. Vildbin är oftare speciallister och hänvisade till blommor de är anpassade till. Om nektarn i dessa redan är tömda när de kommer dit är det ett kraftigt bakslag för reproduktionförmågan. Under vissa förhållanden kan detta bli skadligt för en del biarter men för det mesta är det inget stort problem eftersom tambina satser på det som ger bäst utdelning (det är överskott av) för dagen. Vi har inget belägg för att säga att någon art konkurrerats ut av honungsbin i vårt land även om man har misstankar om att det faktiskt hänt i något fall.

Bästa hälsningar, Björn

Varför har jag inga insekter i mitt insektshotell?

Hej jag har haft mitt insektshotell i 2 år nu men vad jag kan se finns det inga insekter i det än. Det sitter på stammen på ett valnötsträ i sydöstlig riktning. Är läget fel eller vad beror det på?

MVH Mats Johansson Karlaby Skåne

Hej Mats,

Det är lite svårt att svara på din fråga utan att ha sett vad det är för konstruktion du satt upp. Om det är grunda hål med stor diameter Jan man inte förvänta sig något “napp”. Läget och riktningen är det troligen inget fel på. Det är möjligen mindre attraktivt ifall det är helt beskuggat av bladverket.

Bästa hälsningar/Björn

Har inte bina egna hem?

De har väl egna hem och behöver inte ta in på hotell...

Per Wallin

Hej Per,

Själva vitsen med bihotell är att kompensera för bristen på död ved med insektsgångar i vår närmiljö. De bästa gångarna är ofta de som gnagts av långhorningar, praktbaggar, hornsteklar för medelstora-stora bin och trägnagare för de mindre arterna. Ca 30 år av information till skogsägare har gjort att vi ser gott om sparade eller skapade högstubbar på hyggen. Något liknande jämförbart går knappast att hitta i tätortsnära miljöer. Bihotell är ett försök med både reell och pedagogisk effekt som inte ska underskattas.

Per Wallin sen är ju bihotellen gratis för gästerna 👍 och nästan gratis om hotellägaren snickrar lite själv 🔨😁

Bästa hälsningar /Björn

Hur gör man med bihotellet på vintern?

Jag vill gärna skaffa ett, men hur gör man på vintern? Tar man ner det?

Alexandra Nybratt 

Hej Alexandra,

De kan sitta ute på vintern. De övervintrande larverna eller fullbildade bina måste ha det kallt under vintern för att sedan kläckas vid rätt tid på våren eller sommaren. Risken är att hungriga mesar eller hackspettar upptäcker att de innehåller ’mat’ och äter upp bilarverna. Om det sitter ute så att blir väldigt blött av regn eller igensnöat är det risk att cellerna möglar. Det är därför inte fel att ställa in det i ett ouppvärmt förråd och sätta ut det i april igen. Billigast är så klart att göra ett själv - trevligt pyssel! 
Bästa hälsningar /Björn

Vi får aldrig några gäster!

Hur i all världen lurar man in insekterna i hotellet. Vi har försökt i ca fem år utan någon gäst. Vi tycker vi byggt efter konstens alla regler men TJI! I år har vi gett upp. Vi har detta till trots gott om humlor, långhorningar och diverse annat. Och fjärilar naturligtvis.

Fjärilsdamen Solveig i Virsbo

Hej Solveig,

Svårt att veta om du har något otalt med vildbina eller så har du så mycket bra boplatser i din trädgård redan. Ännu är det inte för sent! Ta borrmaskinen och några vassa borrar (4, 6 och 8 mm) och gör några hål i huggkubben, några grova vedträn i vedtraven, i en stängselstolpe eller bara några brädbitar som du lägger regnskyddat så får du berätta om något blivit bebott inom ett par veckor. Spänning och förväntan!!!

Bästa hälsningar, Björn

Mitt hotell har blivit hackat! 

Bee-ware! Mitt hotell har blivit hackat. En morgon när jag kom ut var alla 11 rören upphackade. Hackspett? Eller finns det andra fåglar (typ talgoxe) som kan ta sig in? Vad jag vill säga är att ni måste verkligen trycka på att man ska skydda sina hotell! Jag var inte med där, men nu vet jag. Man ser så många fina bilder på bihotell (inkl er ovan) men ser aldrig något med fågelskydd. Men bilderna blir förstås inte lika tjusiga med hönsnät framför hotellingången... Andra tips för att skydda tas emot med tacksamhet!

Luise Schönbeck

Hej Luise,

Det är precis som du säger att nätet gör bäst nytta som skydd från hungriga fåglar om de sitter ca tre cm utanför ingångshålen. Det går ganska lätt att forma ett kycklingnät så att det följer yttersidorna på ”hotellet” eller vedträt och sedan dra ut det lite och häfta fast med häftpistol på sidorna. Räcker inte alltid mot hackspett som lätt hackar sig in från sidan. 
Om man har löst liggande stänglar av fläder, hallon, björnbär eller bladvass går det väldigt fort för en talgoxe som når in art dra ut alla och tömma dem på sitt innehåll. I ett nafs vet alla talgoxar i grannskapet hur man ska göra. 
Lycka till! Björn

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista