Lördagen 23 november 2019

Naturrreportaget: Fladdermus-BB i villaträdgården

12 min

Under några år tog biologen Jeroen van der Kooij hand om skadade och föräldralösa fladdermöss i sin trädgård utanför Oslo. De fladdermusungar som växte upp hos honom kommer nu tillbaka varje sommar för att föda sina ungar i hans trygga vård.
De är vilda nordfladdermöss som liksom skapat ett BB i två stora holkar eller lådor.
Jenny Berntson Djurvall var där i mitten av juni.