Lördag 30 November 2019

Älgarnas utmaningar

7:27 min

Alla hjortdjurens favoritmat är bärris! Men i södra Sverige blir skogens konung utkonkurrerad av kronhjorten och äter istället mer tall. Dessutom är varma somrar ett stort problem för älgen.

Älgstammen minskar sen et par decennier tillbaka, men det är varken konkurrens från andra hjortdjur eller klimatförändringar som är den stora orskaen, utan jakt. Det säger Fredrik Widemo, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. Han har bland annat med hjälp av gps-märkta älgar i Sörmland kunnat se hur älgar rör sig i tid och rum.

Reporter Lena Näslund.