Lördag 4 januari 2020

Ett liv med betesdjur och biologisk mångfald

9:08 min

I 45 år har Kurt Göransson drivit ekologiskt jordbruk på Orust med inriktning på naturbeteskött. Lika länge har hans betesdjur bidragit till biologisk mångfald längs med strandängar och på öar i den bohuslänska skärgården.

I dag har Kurt Göransson ett 70-tal kor och kalvar som går ute större delen av året och betar på strandängar och på skogsbetesområden runt gården Vasseröd.

- Ett sådant här landskap skapar otroliga möjligheter för alla andra sorts arter. Det är det jag tycker är så viktigt och en stor del av lönen man får av det här, att man skapar en natur för så många arter och artrikedom.

Kurt ser till så att brukandet av jorden runt gården blir en växelverkan som gynnar både betesdjuren och den biologiska mångfalden.


- Under högsommaren går det inga djur på den större hagmarken för då ska floran få ha sin blomning. Då har jag precis tagit hö och då måste insekterna få flyga till hagmarken för att få föda från blommorna. Och då skickar jag djuren på skogsbete eller på vassbete nere vid sjön. Men i september eller oktober får korna komma upp och ta hagmarksbete igen, när insekterna har fått sitt.

Kurt Göransson föddes på en gård Orust för snart 77 år sedan och tog en gång i tiden över jordbruket från sin far. Under årens lopp har han varit involverad i många projekt. Han startade bland annat ett slakteri på ön för att djuren skulle slippa långa transporter. Det är en verksamhet som finns kvar i dag.

I många år har han kört ut sina djur till öar i den bohuslänska skärgården, där dom har fått beta och bidra till den biologiska mångfalden.

- När du ser öarna där djuren har fått gå ute så ser du det för du får blanka fina berghällar efter att det har regnat. Hade inte djuren gått där hade det varit ljung och mossa överallt, säger Kurt Göransson.

Naturbetesvård på öarna är fortfarande en del av Kurts liv men både den och övriga verksamheter har långsamt börjat tas över av hans två döttrar. Men han har inga planer på att lägga av än.

Vad är drivkraften?

- Drivkraften är att man har lärt sig en sak, att man ska vara rädd om flora och fauna. Och så ska man se till att man har ett fint grundvatten och tillgång till grundvatten. Och lugnet som framför allt blir i den här miljön.

Reporter: Sanna Ekstedt Larsson

naturmorgon@sverigesradio.se