Naturmorgon 7 januari: Ett år efter Gudrun

Snart är det exakt ett år sen den väldiga orkanen Gudrun drog över södra Sverige. Miljontals kubikmeter skog blåste omkull på några timmar, och landskapet förvandlades totalt. Av rädsla för angrepp av skadeinsekter underlättade myndigheterna på alla sätt ett så snabbt omhändertagande som möjligt av virket. Sedan dess har skogsmaskiner och timmerbilar varit igång dygnet runt i stormtrakterna.

Hur ser det ut i dag, ett år efter stormen? Har granbarkborren slagit till? Vilka effekter fick ovädret för djuren och naturen? Och den skyddade naturen - t ex nyckelbiotoper - hur stor hänsyn har man tagit till den i ivern att ta hand om det värdefulla virket?

Naturmorgon granskar den stormdrabbade skogen ett år senare. Fältreporter är Lisa Henkow och programledare Lasse Willén.