Naturmorgon nästa lördag

Lördagen den 11 mars sänds Naturmorgon direkt från Tovetorp i Sörmland,  en fältstation som drivs av Stockholms universitet. Det handlar om så oskyldiga små djur som blåmesar, men också om den mer kontroversiella vargen! 

Vi undrar hur man egentligen tar reda på vad som styr djurs beteende. Marianne Aronsson studerar just blåmesens beteende medan Marina Dimitrova undersöker blåmesens byten, insekterna. Vi stiftar också bekantskap med dovhjorten tillsammans med Ulrika Alm Bergvall.

Lasse Willén rapporterar från årets rovdjurssymposium som ägde rum i Jämtland i veckan. Som vanligt möts där forskare och beslutsfattare, jägare och naturvårdare och allmänt rovdjursintresserade. Ämnena var bl a rovdjurens aktuella status och hur man kan påverka toleransen för rovdjuren. Vi fick också följa med på vargspårning i ett av de klassiska reviren i Värmland. Programledare var Lena Näslund och fältreporter Jenny Berntson-Djurvall.