Naturfrågan den 11 mars

Den här veckan söker vi en mytisk, blåsvart varelse som - med rätt eller orätt - lär vara känd för sin tjuvaktighet. Men i äktenskapet är de livslångt pålitliga mot varandra, herr och fru, och de häckar helst i ensliga trakter. Ett bevis för deras vaksamma och skygga sätt. Namnet är onomatopoetiskt!

Rätt svar på förra veckans tävlingsfråga var svartmes.

Veckans vinnare: Ewert Nilsson, Hörby; Hjördis Lundén, Ödsmål; och Hanna Lahdenperä, Helsingfors, Finland.