Omöjligt klara krav på ambulansvården

Över 100 nya sjuksköterskor behövs om Stockholms läns landsting ska kunna leva upp till kravet att senast 2005 ha en sjuksköterska i varje ambulans. - Omöjligt, säger ambulanssjukvårdaren Anders Plogfeldt som också är klubbordförande för Kommunal i Södertörns brandförsvar
Enligt bestämmelser från Socialstyrelsen ska det senast första oktober 2005 arbeta en sjuksköterska i varje ambulans. Nu ska 80 ambulanssjukvårdare i Stockholm utbildas till sjuksköterskor. Men det tar tid och det kommer ändå inte att räcka. I Stockholms län kommer därför ambulanser i glesbygden att få sjuksköterskor till 2005. Mer kommer inte att hinnas med trots socialstyrelsens krav, enligt Göran Rådö som är sjukvårdsdirektör i landstingets nordvästra sjukvårdsområde. Ambulanssjukvårdare är utbildade undersköterskor och har idag tillstånd från läkare att ge vissa typer av läkemedel. Efter den första oktober 2005 får dom inte längra göra det, men ambulanssjukvårdaren Anders Plogfeldt har ändå ingen lust att skola om sig till sjuksköterska: - Först komplettera gymnasiet och sedan tre års studier på sjuksköterskeskolan för att jobba med det jag gör idag, det är lite märkligt, säger Anders Plogfeldt till Radio Stockholm.