Flyktingstopp i Södertälje utan verkan

Södertäljes beslut att säga upp sitt avtal med Integrationsverket om att ta emot flyktingar har inte gett någon effekt. Sedan avtalet sades upp har 45 nya asylsökande kommit till Södertälje.
Anledningen till att flyktingarna fortsätter att komma är den lag från 1994 som säger att asylsökande kan bosätta sig var de vill i landet. Många väljer då att bo hos släktingar och vänner. Södertälje kommun har ändrat sina regler och ger ingen introduktionsersättning till flyktingar som inte har ett hyreskontrakt och har hittills nekat tjugo flyktingar ersättningen för att få dem att flytta vidare. Kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Anders Lago har tidigare sagt att han ser det uppsagda avtalet mest som en symbolisk handling och en protest mot att flyktingmottagandet inte fungerar och att han tycker att flyktingarna ska spridas jämnare över landets kommuner i stället för att huvudsakligen klumpas ihop i några få kommuner.