Hans Rode ska snabbutreda Citybanan

Det blir Hans Rode, tidigare chef för Vägverket Region Stockholm, som får uppdraget att snabbutreda ett tredje tågspår genom centrala Stockholm. Utredningen görs för att se om ytterligare tågspår förbi Riddarholmen kan vara ett alternativ till den planerade tågtunneln Citybanan.

Senast den 29 december ska utredningen vara klar.

Hans Rode, är idag avdelningschef vid Vägverkets utvecklingsdelning.